DEA Global Målemaskin

Målemaskin for ekstrem nøyaktighet.
Målemaskin for ekstrem nøyaktighet.
Målemaskin for spesiell nøyaktighet.
Målemaskin for spesiell nøyaktighet.
Indekserbart målehode med dynamisk scannende måleprobe.
Indekserbart målehode med dynamisk scannende måleprobe.
Dynamisk scannende måleprobe med indekserbart målehode, kan posisjoneres i nær sakt alle mulige vinkler.
Dynamisk scannende måleprobe med indekserbart målehode, kan posisjoneres i nær sakt alle mulige vinkler.