Informasjon

Messtech AS ble stiftet i 1997 av nåværende eier og daglig leder. Ønsket var å etablere et spesialfirma som la hele sin tyngde i måleteknikk og kvalitetssikring.

Ved å representere kun fra markedets beste leverandører, hjelper det oss til å holde det nivå på kvaliteten av våre leveranser og vår service som norske kunder forventer av oss.

Vår organisasjon er basert på at vi skal være en partner som spiller på lag med våre kunder. Ikke bare ved salg og leveranser, men også ved å yte den beste service og kunne gi faglig bistand når dette er nødvendig ved anskaffelse av utstyr.