Målearm

Romer Absolute Arm krever ingen "oppstartsrutine" med nulling av målesystemet.

Vi fører et rikt utvalg av målearmer fra Romer og Cimcore. Armene kan brukes både med vår PC-DMIS programvare, samt med spesialprogramvare for måling av rør, programvare for scanning av friformflater etc.

Målearm er et meget godt alternativ for målemaskin når forholdene taler for dette. Våre målearmer kan monteres på en "threepod" et stativ som gjør at vi kan kjøre målearmen ut i verkstedet og foreta målinger f.eks på arbeidstykker som står oppspennt i bearbeidingsmaskinen uten å ta arbeidstykket ut av denne. Dette sparer tid... og man slipper den vanskelige operasjonen med å spenne arbeidstykket opp igjen for videre bearbeiding.

Nå, helt nye Romer Absolute Arm.