Programvare for SPC / SPS.

Lighthouse systems er en av de største programvareutviklere i markedet.

Her har vi løsninger for både enbrukere og store nettverksløsninger.
Datainnsamling via målemaskin, digitale instrumenter eller manuell inntasting.